Δραστηριότητες

Πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα θα ήταν καλό να μάθουμε να κάνουμε σωστά το Σταυρό μας...

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ .... ....

...και τώρα ξεκινάμε με χαρά να παρουσιάσουμε την ελάχιστη προσπάθεια που κάνουμε στην ενορία μας σε διάφορους τομείς...