Δραστηριότητες

Σημαντικό...

  1. Για Δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα της Βυζ.Μουσικής θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Πρωτοψάλτη μας, κ.Μπριασούλη Δημήτριο.
  2. Για Δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα της Παραδοσιακής Μουσικής θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κ.Εμμέλεια Δαμανάκη
  3. Για Δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα της Βυζαντινής Αγιογραφίας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κ.Σταθά Αγγελική