Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από το εξωτερικό του Ιερού Ναού...

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του Ιερού Ναού...

Λεπτομέρεια από τους ξυλόγλυπτους πολυελαίους...

Η απέραντη θέα από το προαύλιο του Ι.Ναού...

2 μεγάλοι χώροι για parking

Αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις αγιογραφίες του Ναού...