Ιερά Mυστήρια 

Σημείωση

* Στο Παρεκκλήσιο των αγ.Μυροφόρων γίνονται κανονικά τα μυστήρια της Βαπτίσεως και του Γάμου.

* Το κλείσιμο της ημερομηνίας των Μυστηρίων δεν γίνεται μέσω τηλεφώνου, αλλά με την δια ζώσης επικοινωνία με τους Ιερείς.

Γάμος

2016-11-19

Τα δικαιολογητικά αναλυτικά δίδονται από τον εφημέριο του Ι.Ναού με το κλείσιμο της ημερομηνίας του Μυστηρίου.

Βάπτιση

2016-11-19

Τα δικαιολογητικά αναλυτικά δίδονται από τον εφημέριο του Ι.Ναού με το κλείσιμο της ημερομηνίας του Μυστηρίου.