Ιερά Mυστήρια 

Σημαντικά

* Στο Ι. Παρεκκλήσιο των αγ.Μυροφόρων γίνονται κανονικά τα μυστήρια του Γάμου και της Βαπτίσεως.

* Το κλείσιμο της ημερομηνίας των Μυστηρίων καλό είναι να μην γίνεται μέσω τηλεφώνου, αλλά με την δια ζώσης επικοινωνία με τους Ιερείς.

* Το διπλό μυστήριο Γάμου - Βάπτισης γίνεται κατ΄οικονομίαν και καλό είναι να αποφεύγεται. Προτιμότερο είναι να γίνεται πρώτα ο Γάμος και μετά από κάποιες μέρες το μυστήριο της Βαπτίσεως.


Γάμος

2016-11-19

Τα δικαιολογητικά αναλυτικά δίδονται από τον εφημέριο του Ι.Ναού με το κλείσιμο της ημερομηνίας του Μυστηρίου.

Βάπτιση

2016-11-19

Τα δικαιολογητικά αναλυτικά δίδονται από τον εφημέριο του Ι.Ναού με το κλείσιμο της ημερομηνίας του Μυστηρίου.