ΙΕΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκτός από τον κεντρικό Ιερό Ναό των αγ.Μυροφόρων υπάρχουν τρία ακόμα παρεκκλήσια τα οποία βρίσκονται τα μεν δύο στον γυναικωνίτη του Ναού, το δε τρίτο στο υπόγειο του Ναού.

1) Παρεκκλήσιο Αγίας Πελαγίας της Τηνίας

2) Παρεκκλήσιο Οσίας Σοφίας της ασκησάσης εν Κλεισούρα

3) Παρεκκλήσιο Οσίου Σάββα του εν Καλύμνω