Συμβούλιο & Συνεργάτες


Πρεσβύτερος

π.Τριαντάφυλλος Γεροντάκης

Θεολόγος / Καθ. Βυζαντινής Μουσικής

Πρεσβύτερος

π.Χρήστος Κοκκινάκης

Ιατρός / Θεολόγος

Ιεροψάλτες:

κος Δημήτριος Μπριασούλης

κος Γρηγόριος Γιαμπάνης

κος Δημήτριος Περσυνάκης


Νεωκόρος:


κος Κωνσταντίνος Παυλίδης

Διαχειριστική Επιτροπή Ι.Ναού:


Πρόεδρος:

π.Τριαντάφυλλος Γεροντάκης


Τακτικά Μέλη:

κος Σωτήριος Αποστολόπουλος

κος Παναγιώτης Χριστοδούλου

κος Θωμάς Τραγάκης

κα Γεωργία Χούπα